• Domov
  • Blog
  • Správa nehnuteľností – naša konkurenčná výhoda

Blog

Správa nehnuteľností – naša konkurenčná výhoda

Správa nehnuteľností – naša konkurenčná výhoda

Spoločnosť D O A S a.s. sa ako jeden z mála developerov stará o svoje projekty od ich absolútneho počiatku a so starostlivosťou o ne pokračuje aj po ich úspešnej finálnej realizácii. A to prostredníctvom správy objektov, v rámci ktorej zabezpečujeme vo vlastnej réžií všetky činnosti súvisiace s bežným chodom nehnuteľností. Všetko s jedným hlavným cieľom – dosiahnutia čo najväčšej spokojnosti našich nájomcov.

V súčasnosti sa v našej správe nachádza niekoľko veľkých objektov, ktoré sú v našom osobnom vlastníctve. Nájomcom ponúkame spoločne s priestormi na ich bývanie či podnikanie aj kompletný balíček služieb, čím ich maximálne odbremeňujeme od starostí spojených so základnou údržbou ich sídla. A to za jeden spoločný poplatok v rámci nájomného. Správu objektov realizujeme 24 hodín denne, 7 dní v týždni, a preto sú naši zamestnanci pripravení riešiť kedykoľvek všetky vzniknuté problémy.

So správou nehnuteľností máme dlhoročné skúsenosti, a preto sú služby v rámci nej na naozaj vysokej úrovni. Vieme, čo od nás očakávajú aj tí najnáročnejší klienti a zároveň vieme, čo všetko si vyžadujú naše nehnuteľnosti. Tieto vedomosti si osvojili aj naši zamestnanci, ktorí jednotlivé práce vykonávajú čo najprecíznejšie a s čo najkvalitnejším výsledkom.

Balíček služieb poskytovaných v rámci správy nehnuteľností

Súčasťou správy nehnuteľností je zabezpečenie prevádzky všetkých častí objektov vrátane zariadení, ktoré sú súčasťou spoločných priestorov. Takisto aj správa a údržba všetkých inžinierskych sietí, ich optimalizácia, revízia a uskutočňovanie pravidelných kontrol. Nájomcom tiež poskytujeme 24 hodinovú havarijnú službu pripravenú riešiť technické problémy v ich priestoroch, upratovanie či neustále stráženie objektov. Staráme sa aj o vonkajšie priestranstvá, parkovacie miesta, kompletnú administratívu so správou objektu a o mnohé iné činnosti.

Súbor poskytovaných služieb patriacich pod správu nehnuteľností je konkurenčnou výhodou spoločnosti D O A S a.s., ktorá hrá pri rozhodovaní sa mnohých záujemcov o prenájom či kúpu priestorov významnú úlohu.