Cookies

Používame cookies, niektoré sú nevyhnutné pre fungovanie webovej stránky, iné môžeme používať len s vašim súhlasom. Prečítajte si viac o využívaných Cookies.

Nastavenie Cookies

Webová stránka doas.sk používa rôzne cookies, niektoré sú nevyhnutné pre jej fungovanie, iné môžeme používať len s vašim súhlasom. Prečítajte si viac o využívaných Cookies.

Udržateľná budúcnosť vďaka Smart City

 • Blog
 • technológie
 • 19 Sep 2023
 • 4 min

Predstavte si mesto, kde technológia a infraštruktúra vzájomnou spoluprácou prinášajú zlepšenie kvality života obyvateľov. Mesto, kde verejná doprava nemešká, odpadkové koše sa vynášajú na základe aktuálnej naplnenosti a pouličné lampy svietia iba tam, kde sú v danej chvíli potrebné. Toto je vízia Smart City – inteligentného mesta, ktoré efektívne využíva digitálne technológie súčasnosti.

Smart City je však viac než len rada technologických vylepšení. Je to komplexné riešenie, ktoré efektívne využíva lokálne zdroje a tým znižuje spotrebu energií. Tento systém zlepšuje kvalitu služieb daného miesta a uľahčuje obyvateľom ich využívanie. Ide o celkovú redefiníciu spôsobu, ako mesto funguje.

Ako to môže vyzerať v praxi

Rôzne aplikácie spravované mestom poskytujú obyvateľom aktuálne informácie z terénu:

 • monitorovanie stavu ovzdušia, kvality vody a zelene
 • stav voľných parkovacích miest a nabíjacích staníc
 • aktuálna vyťaženosť hromadnej dopravy
 • zaplnenie zberných nádob na odpad v rôznych častiach mesta
 • smart osvetlenie, ktoré šetrí energiu
 • monitoring stavu zelene
 • inteligentné kamerové systémy zachytávajú napríklad vandalizmus

Odpovede na tieto otázky uľahčujú každodenný život obyvateľom danej časti. Samosprávam tieto údaje pomáhajú riadiť zdroje efektívne a predchádzať tak plytvaniu. Aplikovanie konceptu Smart City vďaka práci s dátami pritom výrazne šetrí aj verejné financie.

Jednou z kľúčových technológií pre realizáciu konceptu Smart City je Internet of Things (IoT). V jej jadre sú senzory, snímače a kamery, ktoré sú schopné vizuálnej detekcie a komunikácie prostredníctvom siete. Tieto zariadenia umožňujú zber dát s cieľom zhromažďovať informácie o rôznych aspektoch mestského života. Na základe toho poskytujú presné a aktuálne dáta, ktoré pomáhajú efektívnejšie riadiť mesto.

Ako sa dá dosiahnuť takáto transformácia našich miest? Kľúčová je vôľa a spolupráca samospráv, efektívne riadenie rajónov a príprava technológií na budúce obdobia. Koncept Smart City pritom nemusí byť finančne náročný. Dá sa začať budovať aj s minimom financií a postupne dopĺňať o ďalšie funkcie, ktoré vedú k vybudovaniu kvalitnejšieho života pre aktuálnu aj budúcu generáciu.

Príklady u nás a v zahraničí

Optimalizácia mestskej dopravy, či inteligentné osvetlenie už funguje v mestách ako Brno či Praha. V susednej Viedni sa nachádza jeden z najväčších projektov mestského rozvoja v Európe – uhlíkovo neutrálna štvrť Seestadt Aspern. V rámci tohto projektu sa testujú a zavádzajú inovatívne koncepty zamerané na kvalitu bývania, sociálne zabezpečenie, energetiku a mobilitu. Tento koncept chce naplniť požiadavky životného štýlu 21. storočia a dosiahnuť ambiciózne energetické a klimatické ciele mesta Viedeň. Srdcom štvrte je umelé jazero. V Asperne sa stavia mnoho architektonicky atraktívnych objektov s rôznymi funkciami, ktoré všetky spĺňajú vysoké štandardy energetickej efektívnosti.

Jaroslav Škrovánek Head of Development

Podobnú ambíciu má aj naša novovytvorená štvrť Senec-Lužianky. Je to premyslený koncept bývania, ktorý sa vymyká bežným štandardom nielen veľkosťou pozemkov, ale aj ekologickým aspektom.

Všetky vzorové domy sa v našej novej mestskej štvrti stavajú najnovšími inovatívnymi postupmi v štandarde energetickej triedy A0, lokálne a s minimalizáciou uhlíkovej stopy a odpadu. Sú plne podporované pre zadržiavanie a využívanie dažďovej vody. Lužianky dbajú aj na ekologickejšiu formu dopravy, preto plánujeme nabíjacie stanice pre elektromobily a nové cyklochodníky. Celá štvrť bude pripravená aj na vodíkové technológie. Okrem toho tu nájdete naozaj všetko, čo k životu potrebujete, pretože nová mestská štvrť ponúka kompletnú občiansku vybavenosť.

Budúcnosť tvoríme spolu našimi každodennými rozhodnutiami. Smart City vnímame ako cestu k lepšej budúcnosti, kde technológia pracuje pre ľudí, a nie naopak. Je to záväzok využívať najnovšie technológie v prospech nás všetkých a zároveň v súlade so životným prostredím. Je to príležitosť robiť niečo, čo skutočne zlepší každodenný život nás všetkých, a to už stojí za to.

Zaujal vás tento článok ?

Dostávajte nové články o architektúre a urbanizme priamo na mail.