Cookies

Používame cookies, niektoré sú nevyhnutné pre fungovanie webovej stránky, iné môžeme používať len s vašim súhlasom. Prečítajte si viac o využívaných Cookies.

Nastavenie Cookies

Webová stránka doas.sk používa rôzne cookies, niektoré sú nevyhnutné pre jej fungovanie, iné môžeme používať len s vašim súhlasom. Prečítajte si viac o využívaných Cookies.

VisionPark BA
Logistický park

dokončený 2023

Lokalita

Bratislava - Žabí Majer

Vitajte v inovatívnom logistickom parku, ktorý sa vymyká bežným štandardom. Týmto projektom reagujeme na potrebu zníženia a udržania nákladov na energie pre podnikateľov. Na prevádzku bude preto areál využívať hlavne zdroje zelenej energie.

Nosnou myšlienkou tohto projektu bolo spojiť funkčnosť, udržateľnosť a esteticky prepojiť logistický park s okolím.
#visionpark

moderný logistický park v Bratislave

celková rozloha

22 156 m²

#visionpark

moderný logistický park v Bratislave

celková rozloha

22 156 m²

počet hál 3
rozloha hál 16 545m2
výmera flexibilných
priestorov
817m² – 8000m²
dostupnosť centrum
Bratislavy
12 km
dostupnosť letisko
Bratislava
4 km

Projekt VisionPark v sebe spája koncept úspešného podnikania založený na udržateľnosti a zelenej budúcnosti.

-
Tomáš Šesták CEO

Logistické parky sú zväčša tŕňom v oku miestnej komunity. Tento projekt má víziu prekročiť prah industriálneho stereotypu. Chceme vstúpiť do novej éry zelených logistických parkov a vytvoriť podmienky pre prosperujúcu komunitu podnikateľov pod jednou strechou. Radi by sme boli inšpiráciou aj pre okolité parky.

Zelený park

Výnimočnosť našej práce spočíva v príprave a možnom rozvoji zelených technológií, pretože môžu viesť až k nulovej uhlíkovej stope. Efektívne využitie obnoviteľných zdrojov, ako slnečná energia a vietor, umožňuje vytvárať dostatok energie pre chod parku. Zníži sa závislosť od externých dodávateľov a park sa stane sebestačným.

Udržateľnosť je nový rozmer architektonického a urbanistického myslenia, a má veľkú váhu práve v tomto storočí. Pri výstavbe uprednostňujeme materiály nachádzajúce sa v prírode, ľahko rozložiteľné a s dlhšou životnosťou. Navrhované technológie budú navyše jednoduchšie opraviteľné priamo na mieste.

V rámci projektu VisionPark chceme ukázať, ako je možné šetriť prírodu počas celého procesu životnosti nehnuteľnosti. Snažíme sa priblížiť tento koncept verejnosti a povzbudiť ju k väčšej angažovanosti v oblasti udržateľnosti.

Excelentná poloha

Areál ponúka skvelú zákaznícku polohu a je ľahko dostupný autom zo všetkých smerov. Z logistického parku je plynulé napojenie na plánovaný obchvat mesta (exit D4) a diaľnicu D1.

VisionPark ponúka spektrum využitia pre potreby logistiky, retailu, e-commerce, pre ľahkú výrobu či showroom. Sprinklerový systém ochráni majetok klientov pred nebezpečenstvom požiaru. Inteligentné LED osvetlenie a vykurovanie teplovzdušnou technológiou sa postará o svetelný a teplotný komfort. Využívanie zelených energií bude dlhodobo šetriť výdavky na energie.

ďalší projekt

Zelený logistický park, ktorý má za cieľ fungovať v súlade s princípmi udržateľnosti. Na mieru šité priestory s rozmermi od 835 m² do 3340 m² aktuálne v jednej skladovej hale máme víziu do budúcna rozširovať.

Zelený logistický park, ktorý má za cieľ fungovať v súlade s princípmi udržateľnosti. Na mieru šité priestory s rozmermi od 835 m² do 3340 m² aktuálne v jednej skladovej hale máme víziu do budúcna rozširovať.

Zelený logistický park, ktorý má za cieľ fungovať v súlade s princípmi udržateľnosti. Na mieru šité priestory s rozmermi od 835 m² do 3340 m² aktuálne v jednej skladovej hale máme víziu do budúcna rozširovať.

Zelený logistický park, ktorý má za cieľ fungovať v súlade s princípmi udržateľnosti. Na mieru šité priestory s rozmermi od 835 m² do 3340 m² aktuálne v jednej skladovej hale máme víziu do budúcna rozširovať.