Cookies

Používame cookies, niektoré sú nevyhnutné pre fungovanie webovej stránky, iné môžeme používať len s vašim súhlasom. Prečítajte si viac o využívaných Cookies.

Nastavenie Cookies

Webová stránka doas.sk používa rôzne cookies, niektoré sú nevyhnutné pre jej fungovanie, iné môžeme používať len s vašim súhlasom. Prečítajte si viac o využívaných Cookies.

Nové trendy v stavebníctve nás nútia myslieť inak

  • Blog
  • technológie
  • 10 Dec 2021
  • 7 min

Napriek nástrahám pandemickej situácie sme svoju pozíciu silnej investično-developerskej spoločnosti na západnom Slovensku obhájili. Naše skúsenosti nás viedli k operatívnym riešeniam, ktoré sa priaznivo odzrkadlili na lojálnosti klientov a na silných číslach nielen v komunikácii, ale aj v nadštandardných výsledkoch predaja. Rok 2021 pre nás končí ďalšími výzvami, ktoré v roku 2022 nadobudnú hmatateľnú podobu. V čom kvôli zlému nastaveniu legislatívnych procesov developeri trpia? Aké sú aktuálne trendy v svetovom merítku v developmente a čo našu spoločnosť v roku 2022 čaká a neminie?

Dosiahli sme naše ciele a zároveň podporili našich klientov

Dopad koronakrízy zasiahol aj segment developmentu. Naša činnosť sa však nezastavila a postavili sme sa k danej situácii čo najracionálnejším spôsobom. Čas sme využili prevažne na strategické smerovanie D O A S-u zvnútra.

Jaroslav Škrovánek Head of Development

Na jednej strane je dobré, že nastala turbulentná doba. Naučilo nás to byť zodpovednejšími a cieľavedomejšími. Spomalili sa procesy na úradoch a verejných inštitúciách, ale vznikol čas a priestor na lepšie organizovanie procesov spoločnosti.

Strategické ciele našej spoločnosti na rok 2021 boli pevne stanovené dávno predtým, ako kríza začala. Našu spoločnosť to do veľkej miery ochránilo pred nepriaznivými vplyvmi.

Tomáš Šesták CEO

Primárne ciele D O A S-u boli najmä získanie stavebných povolení a následné zahájenie realizácií developerských projektov. Ide o projekty oboch Vision Parkov, ako aj projekt novej štvrte pre zelenú generáciu – Senec Lužianky.

Z vízií sa stala realita. Mimo developmentu bol pre rok 2021 hlavným cieľom našej spoločnosti naplniť obsadenosť našich kancelárskych priestorov a garážových státí v Parkovacom dome D O A S. Komunikáciu k verejnosti sme posilňovali viacerými kampaniami prostredníctvom sociálnych sietí. Výstavba novej štvrte pre zelenú generáciu dostala zelenú aj od úradov. Vďaka tomu sme v októbri tohto roku spustili predaj jednotlivých etáp. Predaj pozemkov bude koncepčne pokračovať až do prvej polovice roku 2022.

Ťažšie situácie si vyžadovali ústretové jednanie voči klientom

Lojálnosť zákazníkov nás podnecuje k efektívnejšiemu fungovaniu. Nie všetky firmy mohli a chceli prejsť počas pandémie na systém home office. Preto aj zo strany nás, správcov kancelárií Viktória, boli podporné aktivity prirodzeným krokom k ústretovosti a lojálnosti. Tento aspekt považujeme za nesmierne dôležitý.

Jaroslav Škrovánek Head of Development

Naši klienti v prenajatých priestoroch taktiež trpeli rovnako a bolo našou povinnosťou im v čase núdze operatívne pomôcť. Dostali 50% maximálnu zľavu z nájomného počas celej doby lockdownu ak podnikali v segmente alebo sme klientom umožnili odklad splátok. Dnes nám to vracajú oddanosťou.

Kvalita služieb a maximálna starostlivosť o zákazníka — aj to sú piliere, na ktorých staviame a udržiavame si tak unikátnu pozíciu v developerskom segmente.

Nadštandardná spolupráca pretrváva okrem dlhodobejších klientov aj s novými budúcimi obyvateľmi novej štvrte Senec-Lužianky. Komunikácia prebieha už od júna tohto roku. V súčasnosti môžeme konštatovať, že máme za sebou úspešný predaj prvej etapy stavebných pozemkov pre výstavbu rodinných domov novej štvrte. Procesy schvaľovania boli náročnejšie aj vzhľadom na legislatívne procesy. Tie sa na Slovensku a v EÚ kvôli nezosúladenému manažmentu a nastaveniu spomaľujú, a z toho vznikajú meškania realizácií stavieb.

Zmeny v legislatíve – veľký krok pre developerov aj klientov

Developerská činnosť je spojená s mnohými faktormi, ktoré priamo ovplyvňujú prípravnú aj realizačnú časť projektov. Slovenskí developeri potrebujú zmeny v legislatívnych procesoch, ktoré by urýchlili jednotlivé procesy. Najväčšie úskalia v legislatíve vnímame v implementácii zákonov EÚ do praxe, ale aj v zdražovaní materiálov.

Jaroslav Škrovánek Head of Development

Napríklad zákony o životnom prostredí a jeho ochrane štát síce dá včas do platnosti, ale širšie vzťahy ako nadväzujúce legislatívne zákony už v súlade nie sú, a procesy schvaľovania aj našich stavieb sa zbytočne naťahujú. Aktuálna situácia prináša nevýhodu, že neúmerne rýchlo zdražujú stavebné materiály (za posledný rok v priemere viac ako o 75%), zároveň je tovaru nedostatok a štáty EU si s tým nevedia rady.

Tento faktor je silný nielen pre developera, ale v konečnom dôsledku trpí konečný užívateľ, teda klient. Správnym nastavením by boli spokojnejší nielen developeri, ale aj samotní zákazníci, keďže sa spolu so stavebnými prácami taktiež predlžuje čas dokončenia projektu.

Je situácia rastúcich cien nehnuteľností riešiteľná?

Ceny nehnuteľností sa vyšplhali za posledný rok na vysoké čísla. Tento trend neklesá, čo nadväzuje na možné závery, ako sa bude trh developerských činností a nehnuteľností vyvíjať. Naša spoločnosť sa prikláňa k trendom, ktoré vychádzajú z aktuálnej situácie narastajúcich cien a prezentujeme možnosti modelu nájomného bývania. Myšlienku podporujeme projektom nájomného bývania v Leviciach. Aktuálne s mestom rokujeme o možných riešeniach realizácie projektu.

Jaroslav Škrovánek Head of Development

Menej ľudí si pri takomto tempe zdražovania bude môcť dovoliť kúpiť, hoci aj na hypotéku, tak drahé byty ako sú v Bratislave. Preto by sme mali viac projektovať nájomné bývanie pre stredné vrstvy obyvateľstva a proces schvaľovania by malo mesto urýchliť a štát musí takúto výstavbu silne podporiť.

Nárasty cien sa pravdepodobne budú týkať aj priemyselných a administratívnych budov.

Jaroslav Škrovánek Head of Development

Pri nájomných investíciách, ako sú administratívy alebo logistické areály, zrejme príde k zdražovaniu prenájmov. Tu je dôležité vylepšovať a znižovať prevádzkové náklady a podporiť tak energetickú nezávislosť budov.

Meniť sa budú aj nároky samotných kupujúcich, ktorí budú podraďovať životný štýl cenám nehnuteľností a prikláňať sa k trendu minimalizmu.

Jaroslav Škrovánek Head of Development

Spomeniem aj tému minimalizmus, kde si ľudia, tak ako v minulosti, dokážu poradiť aj s menšou plochou na bývanie ako doteraz. Dobrí sú v tom Japonci, ktorí dokážu 4-člennú rodinu umiestniť do 45 m² obytnej plochy. My Slováci sme kultúrne zvyknutí na iný štandard. Cenový vývoj nehnuteľností nás pravdepodobne donúti myslieť inak.

Dlhodobé ciele a aktuálne trendy sú pilierom budúcnosti DOAS-u

Primárne vízie vychádzajú z dynamicky vyvíjajúceho trhu ako na Slovensku, tak aj v zahraničí. Naše úsilie sa počas roku 2022 bude koncentrovať prevažne na dva projekty. Na novú štvrť Senec-Lužianky a zahájenie výstavby logistických parkov v Senci a Bratislave.

Jaroslav Škrovánek Head of Development

Okrem našej štvrte Senec-Lužianky, kde začneme stavať infraštruktúru už v tomto roku, chceme zahájiť aj výstavbu našich logistických parkov Vision Park v Bratislave a v Senci, kde prerobíme staršie priemyselné areály na moderné energeticky úsporné centrá. V Lužiankach nás čaká projekt polyfunkčného bytového domu a spolu s ostatnými investormi navrhnúť projekt obchodnej zóny. S mestom Senec dokončiť cyklochodník, ktorý spojí Senec-Lužianky s centrom mesta a mnoho iných aktivít vrátane integrovanej dopravy.

Ciele máme stanovené dlhodobo, až do roku 2028. Všetky projekty v príprave chceme dostať do realizácie a zároveň pripraviť nové výzvy po roku 2028. Nasledujúci rok prinesie vízie, ktoré budú zasahovať do dlhodobých cieľov ďalších projektov spoločnosti.

Jaroslav Škrovánek Head of Development

Rok 2022 môže byť z viacerých hľadísk koncepčný a pripraví našu spoločnosť na ďalšie päťročné obdobie.

Zaujal vás tento článok ?

Dostávajte nové články o architektúre a urbanizme priamo na mail.