Cookies

Používame cookies, niektoré sú nevyhnutné pre fungovanie webovej stránky, iné môžeme používať len s vašim súhlasom. Prečítajte si viac o využívaných Cookies.

Nastavenie Cookies

Webová stránka doas.sk používa rôzne cookies, niektoré sú nevyhnutné pre jej fungovanie, iné môžeme používať len s vašim súhlasom. Prečítajte si viac o využívaných Cookies.

Trvalá udržateľnosť v stavebníctve

  • Blog
  • urbanizmus
  • 27 Nov 2020
  • 3 min

Udržateľnosť sa v stavebníctve dostáva do popredia. Mnohí architekti či stavebné firmy ju čoraz viac uprednostňujú pred ostatnými aspektmi stavieb.

Čo je udržateľnosť v stavebníctve?

Udržateľnosť je vlastnosť výstavby, ktorá dodržuje požiadavky rozvoja Zeme. Do udržateľnosti patrí všetko, čo je s budovou spojené, ako napríklad ekologický dopad danej budovy na okolie, ekologická záťaž postavenia budovy, zbúranie a likvidácia odpadu, ktorý vyprodukuje stavba na konci svojej životnosti. Medzi ďalšie pohľady na udržateľnosť patrí aj spotreba energie, emisie CO2, kvalita zateplenia budovy, funkčnosť a samozrejme aj cena – náklady na prevádzku a cenová dostupnosť.

Vízia udržateľnosti do budúcnosti

V modernom stavebníctve sa dôraz na udržateľnosť zvyšuje, aj vďaka záujmu ľudí o takýto typ bývania. Malý dopad na planétu, nižšie ceny za energie a vykurovanie, prírodné, hlavne lokálne materiály, a moderná architektúra, ktorá je s udržateľnými budovami spojená, je čoraz viac obľúbená medzi všetkými generáciami. Tento trend v stavebníctve a bývaní, očakáva iba nárast na popularite.

Jaroslav Škrovánek Head of Development

Budovy sa budú stavať čoraz viac udržateľnejšie, aj vďaka snahám Európskej komisie, ktorej cieľom je znižovať vplyv budov na životné prostredie, prostredníctvom efektívnejšieho využívania zdrojov.

Udržateľnosť ako ,,liek“

Myšlienka udržateľnosti dáva prednosť psychickej aj fyzickej pohode ľudí. V budovách trávime až 90 percent nášho času, preto je dôležité dbať na zdravie ich užívateľov. Príjemná teplota, čistota a vlhkosť vzduchu, dobrá akustika, pekný výhľad, prírodné materiály a výborné presvetlenie priestorov je v udržateľnej architektúre tiež prioritou. Ku fyzickej aj psychickej pohode človeka prispieva aj dobrá infraštruktúra mesta, efektívna doprava a cenová dostupnosť bývania.

Udržateľnosť použitých materiálov

Pri udržateľnosti je dôležité aj použitie správnych materiálov. Správna kombinácia a výber materiálov môže spraviť veľký rozdiel v environmentálnej záťaži na okolie. Miestne, prírodné, obnoviteľné, recyklovateľné materiály a materiály s nízkymi emisiami pri ich výrobe, pomáhajú k podpore biodiverzity. Môžu pomôcť k obnove a náhrade zelene či živočíchov.

Ako si skontrolovať udržateľnosť budovy

Udržateľnosť si môžeme skontrolovať vďaka certifikátom. Všeobecne známe certifikáty sú napr. BREEMLEEDDGNB a SBToolCZ. Používajú sa najmä pri administratívnych a polyfunkčných budovách, no nájdeme aj bytové komplexy s týmito certifikátmi.

Slovensko a udržateľnosť budov

Do našich projektov vkladáme prvky urbanizmu, ktorý pomáha obyvateľom cítiť sa v našich budovách ako doma. Pomocou zazelenania sme pomohli aj kancelárskym komplexom, ktoré sú vďaka tráve a stromom živým miestom na relax popri práci. Našou snahou je aj podpora environmentálneho povedomia k zodpovednosti, ktorá je kľúčová. Pevne preto dúfame, že slovenská legislatíva ohľadom udržateľnosti stavieb bude dynamicky napredovať, a tak urýchľovať cestu k udržateľnosti celého Slovenska vrátane nulových emisií, ktoré ako krajina vyprodukujeme.

Tomáš Šesták CEO

D O A S, a.s. sa snaží dodať svojim budovám stopu udržateľnosti. Dôraz sa kladie aj na potrebu udržateľného urbanizmu, bez ktorého by udržateľná architektúra stratila význam.

Zaujal vás tento článok ?

Dostávajte nové články o architektúre a urbanizme priamo na mail.