• Domov
  • Blog
  • Trvalá udržateľnosť v stavebníctve

Trvalá udržateľnosť v stavebníctve

Architektúra / Urbanizmus a zeleň / 27. 11. 2020 / 3 MIN
Trvalá udržateľnosť v stavebníctve

Udržateľnosť sa v stavebníctve dostáva do popredia a mnohí architekti a stavebné firmy ju čoraz viac uprednostňujú, pred ostatnými aspektami stavieb.

Čo je udržateľnosť v stavebníctve?

Udržateľnosť je vlastnosť výstavby, ktorá dodržuje požiadavky rozvoja Zeme. Do udržateľnosti patrí všetko, čo je s budovou spojené, ako napríklad ekologický dopad danej budovy na okolie, ekologická záťaž postavenia budovy, zbúranie a likvidáciu odpadu, ktorý vyprodukuje stavba na konci svojej životnosti. Medzi ďalšie pohľady na udržateľnosť patrí aj spotreba energie, emisie CO2, kvalita zateplenia budovy, funkčnosť a samozrejme aj cena – náklady na prevádzku a cenová dostupnosť.

Udržateľnosť v stavebníctve

Vízia udržateľnosti do budúcnosti

V modernom stavebníctve sa dôraz na udržateľnosť zvyšuje, aj vďaka záujmu ľudí o takýto typ bývania. Malý dopad na planétu, nižšie ceny za energie a vykurovanie, prírodné, hlavne lokálne materiály, a moderná architektúra, ktorá je s udržateľnými budovami spojená, je čoraz viac obľúbená medzi všetkými generáciami. Tento trend v stavebníctve a bývaní, očakáva iba nárast na popularite.

Budovy sa budú čoraz viac stavať udržateľnejšie, aj vďaka snahám Európskej komisie, ktorej cieľom je znižovať vplyv budov na životné prostredie, prostredníctvom efektívnejšieho využívania zdrojov.

Vízia udržateľnosti do budúcnosti

Udržateľnosť ako “liek“

Myšlienka udržateľnosti dáva prednosť aj psychickej, či fyzickej pohode ľudí. V budovách trávime až 90 percent nášho času, preto je dôležité dbať na zdravie ich užívateľov. Príjemná teplota, čistota vzduchu, vlhkosť vzduchu, dobrá akustika, pekný výhľad, prírodné materiály a výborné presvetlenie priestorov je v udržateľnej architektúre tiež prioritou. Ku fyzickej aj psychickej pohode človeka prispieva aj dobrá infraštruktúra mesta, efektívna doprava a cenová dostupnosť bývania.

Udržateľnosť ako liek

Udržateľnosť použitých materiálov

Pri udržateľnosti je dôležité aj použitie správnych materiálov. Správna kombinácia a výber materiálov môže spraviť veľký rozdiel v environmentálnej záťaži na okolie. Miestne, prírodné, obnoviteľné, recyklovateľné materiály a materiály s nízkymi emisiami pri ich výrobe, pomáhajú k podpore biodiverzity. Môžu pomôcť k obnove a náhrade zelene, či živočíchov.

Ako si skontrolovať udržateľnosť budovy

Udržateľnosť si môžeme skontrolovať vďaka certifikátom. Všeobecne známe certifikáty sú napr. BREEM, LEED, DGNB a SBToolCZ. Používajú sa najmä pri administratívnych a polyfunkčných budovách, no nájdeme aj bytové komplexy s týmito certifikátmi.

Slovensko a udržateľnosť budov

D.O.A.S., a.s. sa snaží dodať svojim budovám stopu udržateľnosti. Dôraz sa kladie aj na potrebu udržateľného urbanizmu, bez ktorého by udržateľná architektúra stratila význam. Do našich projektov vkladáme prvky urbanizmu, ktorý pomáha obyvateľom cítiť sa v našich budovách ako doma. Pomocou zazelenania sme pomohli aj kancelárskym komplexom, ktorý je vďaka tráve a stromom živým miestom na relax popri práci. Našou snahou je aj podpora environmentálneho povedomia a zodpovednosti, ktorá je kľúčová. Pevne preto dúfame, že slovenská legislatíva ohľadom udržateľnosti stavieb bude dynamicky napredovať a tak urýchľovať cestu k udržateľnosti celého Slovenska vrátane nulových emisií, ktoré ako krajina vyprodukujeme.