• Domov
  • Blog
  • Ako postaviť zdravý dom? Časť 1. materiál a osvetlenie

Ako postaviť zdravý dom? Časť 1. materiál a osvetlenie

Bývanie a relax / 29. 4. 2020 / 4 MIN
Ako postaviť zdravý dom? Časť 1. materiál a osvetlenie

Naše bývanie je miesto, ktoré je čiastočne izolované od vonkajšieho sveta. Okrem zdravej stravy a životného štýlu sa v posledných rokoch stáva trendom aj bývanie v zdravšom prostredí. Bývanie v zdravotne nezávadnom prostredí znižuje riziko rôznych chorôb a alergií na minimum.

Staršie domy so sebou nesú kúsok nostalgie, ale zároveň obsahujú aj nebezpečné materiály často na báze olova. Nezdravé bývanie môže spôsobiť zdravotné komplikácie. Z toho dôvodu odporúčame používať materiály naturálneho pôvodu, ako je napríklad drevo, prírodné vláknité materiály, hlina, tehla, hybridný betón či kameň.

Bývanie v zdravom dome sa podpíše nielen na našom fyzickom, ale aj psychickom zdraví. Inými slovami povedané, v zdravom dome, zdravý duch.

Tehla alebo pórobetón?

Tehla vs porobetón

Veční súperi. Každý z materiálov má však svoje kladné, ale aj záporné vlastnosti. Rozhodujúca je vždy predstava investora. Ten si musí pred začatím stavby zvoliť vhodný materiál s prihliadnutím na účel stavby, prostredie a financie.

Životnosť majú oba materiály viac-menej rovnakú. Z hľadiska pevnosti je tehla lepšou voľbou než pórobetón. Akustiku má pri rovnakej hrúbke oboch materiálov výrazne lepšiu tehla. Podľa viacerých odborníkov nejde v konečnom dôsledku o podstatný rozdiel, pretože najviac hluku prechádza do ich vnútra oknami a dverami, čiže rozhodujúca je výsledná súhra akusticko izolačných vlastností obvodových múrov, okien a dverí.

Kladné a záporné vlastnosti tehlových materiálov
+ Pevnosť v tlaku – Vyššia prácnosť pri výstavbe
+ Akustika a zvuková nepriezvučnosť – Vyššia cena
+ Ľahšie sa usuší pri zamoknutí – V prípade poškodenia, oprava vyžaduje profesionála

V tepelnoizolačných vlastnostiach dominuje pórobetón. Je to homogénny materiál s rovnakou štruktúrou v celom svojom objeme. Na rozdiel od modernej tehly nemá vnútorné vzduchové komory a predely. Vzduchotesnosť sa dá oveľa ľahšie dosiahnuť pri pórobetóne. Príčinou sú opäť vnútorné vzduchové dutiny moderných tehál, ktoré môžu pri poškodení muriva počas výstavby zabezpečiť neželané „vetranie“ celého domu. Tento parameter je dôležitý pri budovaní pasívnych a energeticky maximálne úsporných domov.

Prácnosť pri výstavbe by mala byť nižšia pri pórobetóne. Považuje sa za presnejší materiál než tehla, pretože pórobetónové tvárnice sú podstatne väčšie. Najdôležitejšia v tomto smere je, samozrejme, odborná znalosť, technické vybavenie a zručnosť konkrétnych majstrov, ktorí budú váš dom zhotovovať – takže pozor na murárov ,,A je to“!

Kladné a záporné vlastnosti pórobetónu
+ Tepelnoizolačné vlastnosti – Pevnosť vtlaku
+ Vzduchotesnosť – Nižšia schopnosť materiálu prijímať a odovzdávať zabudovanú vlhkosť
+ Nižšia prácnosť – Drobenie materiálu a krehkosť

Naša spoločnosť odporúča používať tehlové materiály, ktoré pri väčšom zaťažení nespôsobujú praskliny na omietkach.

Nová norma pre osvetlenie v krajinách EÚ

Denné osvetlenie interiérov výrazne prispieva k tvorbe zdravšieho prostredia v budovách. Dostatočný prísun denného svetla podporuje činnosť vnútorných orgánov a posilňuje imunitný systém. Šikovné narábanie s denným svetlom vám ušetrí nemalé peniaze za prevádzkové náklady domu.

Svetelnosť interiér

Európska únia si uvedomuje, že denné svetlo napomáha nielen správnemu fungovaniu organizmu, ale aj psychike. Právne normy na návrh denného svetla sú v jednotlivých krajinách EÚ rozdielne, resp. obsahujú nejednotné požiadavky.

Dnes sa pozeráme na využitie denného svetla v interiéroch z hygienického aj energetického hľadiska. Z hygienickej perspektívy sa prizerá najmä na zdravie a bezpečnosť ľudí, ktorí pracujú v budovách. Pri  energetickej problematike sa skôr preferuje metóda certifikácie všetkých budov. Koncept normy zahŕňa oblasti, ktoré pokrývajú takmer celý rozsah problematiky návrhu a hodnotenia denného osvetlenia v budovách. Nie je to len preto, aby bol dokument parafovaný, ale pre kvalitnejší život majiteľov a užívateľov nehnuteľností.

Svetelnosť budova

Nová norma CEN pre denné osvetlenie v budovách má ambíciu priniesť kritériá a odporúčania pre návrh a hodnotenie dennej svetelností podľa nového spôsobu, ktorý pracuje s fotometrickými veličinami a s lokálnymi podmienkami svetelnej klímy. Tieto parametre  umožnia efektívnejšie využívať denné osvetlenie v budovách v danej lokalite a lepšie pracovať so združeným osvetlením. Slovensko je krajina s čoraz väčším počtom slnečných dní a je vhodné s týmito podmienkami aj správne pracovať. Klienti v rodinných domoch to ocenia  v každom ročnom období.