Správa nehnuteľností

Ani zďaleka neplatí, že starosti s projektmi v oblasti nehnuteľností končia spoločne s ich dokončením. Práve naopak. Tie pravé starosti ešte len začínajú. Aj preto spoločnosť D O A S a.s. zabezpečuje kompletnú správu nehnuteľností aj po ich realizácií nevyhnutnú na ich bezproblémový chod a poskytnutie maximálneho komfortu klientom.

V rámci správy nehnuteľností poskytujeme balíček služieb, ktorý pokrýva kompletnú starostlivosť o spravované objekty. A to 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Náš skúsení tím je zárukou maximálnej kvality a precíznosti všetkých prác, ktoré sú pri spravovaní nehnuteľností potrebné.

V rámci správy nehnuteľností zabezpečujeme:

  • Základnú prevádzku všetkých stavebných častí nehnuteľnosti vrátane správy zariadení v spoločných priestoroch na základe prevádzkových predpisov
  • Starostlivosť o plynulý chod všetkých potrebných inžinierskych sietí, vzduchotechniky a služieb a optimalizáciu ich prevádzky s cieľom minimalizovať náklady
  • Zabezpečenie revízií, plánovaných kontrol a údržbu technologických súčastí nehnuteľnosti
  • 24-hodinovú havarijnú službu a odstraňovanie porúch na sieťach a zariadeniach nachádzajúcich sa v spoločných priestoroch
  • Upratovanie a iné čistiace práce
  • Udržiavanie spoločných vonkajších priestranstiev patriacich k nehnuteľnosti
  • Správu parkovacích priestorov vrátane ich stráženia
  • Pravidelné kontroly stavu a bezpečnosti objektu a ich vyhodnocovanie
  • Starostlivosť o administratívu súvisiacu s technickou, ekonomickou a právnou oblasťou správy objektu

Budúcim nájomcom navyše ponúkame možnosť zveriť nám prípravu priestorov pred nasťahovaním tak, aby maximálne vyhovovali ich požiadavkám. Dokážeme zabezpečiť potrebné stavebné práce súvisiace so zmenou dispozície a úpravou sietí, zariadenie interiéru a jeho následné vyčistenie. Aj vďaka tomu bude sťahovanie prakticky bezstarostné.