Zeleň a administratíva

Urbanizmus a zeleň / 6. 5. 2019 / 3 MIN
Zeleň a  administratíva

O pozitívnych účinkoch zelene v mestách dnes myslíme nikto nepochybuje. Napriek tomu sme v súčasnosti svedkami opačného trendu. Zeleň z ulíc, miest mizne, a to v rámci stavebných a investičných činností. Pri tvorbe nových verejných priestorov sa tiež nedostáva zeleni toľko miesta, koľko by jej malo patriť. S neustálym zaberaním zelených plôch v meste sa, bohužiaľ, stretávame v období poslednej dekády čoraz častejšie. Účinky  verejnej zelene v mestách možno nemá z krátkodobého hľadiska finančný efekt, avšak z pohľadu kvality života má nezanedbateľný význam.

V súčasnosti sú vplyvy zelene na stav a kvalitu životného prostredia v meste dostatočne známe. Zeleň zlepšuje mikroklímu, produkuje kyslík, znižuje prašnosť a hluk, menej známymi funkciami sú ochrana biodiverzity a ekosystémové služby vo vzťahu k verejným priestorom či eliminácia negatívnych vplyvov zmeny klímy.

Treba začať od začiatku. Ak je to možné postupne vytvárať zelené átriá na zastavaných plochách, pri administratívnych a bytových budovách. Odborné urbanistické prepojenie zelene s okolitým prašným prostredím uľahčí obyvateľom pohyb po meste. Zeleň  poskytne tieň, zvýši vlhkosť vzduchu, zníži výkyv teplôt, obsah tuhých častíc, hluk, rýchlosť vetra, zachytí prach z ulíc a pod. Obyvatelia si tam môžu oddýchnuť a schladiť sa počas horúcich dní.

Vplyv zelene je na zdravie obyvateľstva a teda úroveň fyzickej aktivity. Ľudia, ktorí žijú v oblastiach s bohatou zeleňou, sú s trojnásobne fyzicky aktívnejší. Študenti, ktorí majú prístup alebo aspoň výhľad na prírodné prostredie, majú vyššiu schopnosť sústrediť sa ako deti, ktoré túto možnosť nemajú. Zeleň podporuje regeneráciu po stresových situáciách, prospieva k duševnému zdraviu, pomáha zlepšiť správanie a pozornosť. Už nám nestačí mať zeleň len v kanceláriách, chceme viacej z prírody aj v exteriéri.

Celkovú ekologickú stabilitu pre sídlo Vašej spoločnosti možno dosiahnuť správnym výberom lokality s väčším množstvom zelene v dostupnosti pre zamestnancov. Základným cieľom požiadaviek pre spolupracovníkov je zabezpečiť kvalitné, zdravé životné prostredie.

Ostáva len dúfať, že aj Vaše požiadavky na správcov a majiteľov budov, budú mať včasné uplatnenie v praxi, čo sa odrazí na skvalitnení kultúry prostredia a tým aj na spokojnosti a zdraví obyvateľstva v mestách.