• Domov
  • Blog
  • Zdravé kancelárie, hovorí Vám to niečo?

Zdravé kancelárie, hovorí Vám to niečo?

Technológie a trendy / 18. 7. 2019 / 4 MIN
Zdravé kancelárie, hovorí Vám to niečo?

Prvé čo človeku napadne pri príchode do administratívnej budovy  je usporiadanie a kvalita recepcie, následne výťahy, chodby a samozrejme kancelárie. Hoci si to naši nadriadený myslia, že kancelárie typu open space sú stále ,,IN“, nie je tomu celkom tak. Aj keď minimalizujú náklady, umožňujú mať lepší dohľad a zjednodušujú komunikáciu medzi kolegami, dnes až dve tretiny z nich sú nespokojní. Dôvodom je  nedostatok vizuálneho súkromia a ticha. Znervózňuje ich, že im ostatní vidia do počítača a veľa pozornosti venujú tomu, aby nerušili kolektív. Sústrediť sa v podobnom prostredí býva podľa respondentov veľmi náročné. Zistilo sa, že za poklesom produktivity je práve  open space, keďže v oddelených kanceláriách pokles nebol zaznamenaný.

Zeleň, vzduch, svetlo a oveľa viac

Jedným zo spôsobov ako zatraktívniť zamestnancom prostredie je biofilický dizajn, čo je vlastne prepojenie interiéru s exteriérovými prvkami.  Urbanizácia spôsobila, že sme takmer úplne stratili kontakt so zeleňou. Relatívne malé zmeny môžu pomôcť, stačí rešpektovať biologické procesy ľudského tela. Ide o „vnútorné hodiny“, ktoré sa synchronizujú s denným svetlom. V priestoroch len s umelým osvetlením je tento rytmus okamžite narušený a spôsobuje množstvo problémov. Rastliny v interiéri majú význam len vtedy, keď sú viditeľné takmer počas celého dňa. Je preto dôležité, aby si firmy vyberali správnu administratívnu budovu a vhodný kancelársky priestor v nej.

Mnohé štúdie a výskumy potvrdili, že hlučnosť prostredia, kvalita vzduchu alebo rozmiestnenie nábytku a osvetlenia majú merateľný dopad na psychický a fyzický stav zamestnancov.

Zamerané na interiér

Medzi najnovšie a najprísnejšie certifikáty zaraďujeme kanadský WELL. Budova s  WELL certifikátom napodobňuje prirodzenejšie prostredie a podporuje zdravší životný štýl počas pracovného dňa. Prísnejšie sa hodnotí kvalita vody a vzduchu, dostatok prirodzeného svetla a jeho regulácia, akustika a rozdelenie nábytku.  Nemáme len úplne nové budovy, správcovia a majitelia tých skôr postavených sa môžu inšpirovať svetovými budovami, ktoré certifikát WELL už majú a vylepšovať  tak svoje budovy priebežne. Monitoringom svojich klientov zistia, že je to správna cesta k spokojným nájomcom a ich zamestnancom. Takto svoje budovy pomaličky pripravuje respektíve rekonštruuje aj spoločnosť D O A S na Košickej ulici.

Poučenie pre všetkých

Koncept zdravých kancelárií ponúka rozdiel v tom, či chodia ľudia do práce s nadšením alebo na silu a to vo veľkej miere závisí od toho, ako sa na svojom pracovisku cítia. Jednoducho sa kancelária sa musí podriadiť človeku, opačne to totiž málokedy funguje.

Vedci zistili:

  • Správne umelé LED osvetlenie s intenzitou približujúcou sa dennému osvetleniu prináša zamestnancom pocit spokojnosti.
  • V kanceláriách s dobre regulovaným prirodzeným svetlom hlásili zamestnanci pokles bolesti očí a hlavy o viac ako polovicu.
  • Až polovica zamestnancov sa dostane do kontaktu s vírusom, ktorý prinesie do kancelárie chorá osoba v priebehu 4 hodín.
  • Výkonnosť pracovníkov sa môže zvýšiť minimálne o 10 % pokiaľ sa v ich kancelárii nachádza správne umiestnená zeleň.
  • Ľudia pracujúci v „zelenom“ kancelárskom prostredí dosahujú o 60 % lepšie výsledky.
  • Z biologického hľadiska môžu znečistenie vzduchu a toxíny v kancelárskom prostredí spôsobovať viaceré zdravotné problémy.
  • Ak znížite teplotu v kancelárii o 1 stupeň, znížite spotrebu energie až o 6 %.
  • Ľudia pracujúci v kancelárii si berú PN až o 70 % častejšie ako ľudia pracujúci doma.

Podľa smernice 2002/91/ES sa od 31. 12. 2020 môžu v EÚ stavať len budovy s takmer nulovou spotrebou energie a na to sa všetci tešíme.