Stavebná činnosť

Spoločnosť D O A S a.s. je spoľahlivým partnerom v oblasti stavebnej činnosti. Disponuje totiž mnohými skúsenosťami z realizácie vlastných stavebných projektov a aktívnej spolupráce pri riadení celého procesu výstavby nehnuteľností klientov. Práve tie sú garanciou bezproblémového priebehu výstavby od fázy jej plánovania, realizácie až po dokončovacie práce a odovzdanie do užívania.

Naše služby v oblasti stavebnej činnosti zahŕňajú vypracovanie odborných dokumentov, plánov, posudkov až po odbornú pomoc v prípade akýchkoľvek problémov. Skúsení tím ľudí našej spoločnosti prevezme na seba aktivity súvisiace s prípravou všetkých podkladov na získanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia, kontrolu nad dodržiavaním správnych technologických postupov počas výstavby, až po riadenie kolaudačného procesu.

Sme flexibilní a schopní sa maximálne orientovať na potreby klienta. Všetko s jasným cieľom – ponúknuť mu maximálnu starostlivosť spojenú výstavbou jeho projektov.