Stavebné poradenstvo a inžiniering

Realizácia projektov je spojená aj s dlhotrvajúcimi prípravami, maximálnou kontrolou nad procesom výstavby či s nasledujúcou správou po ich dokončení. Spoločnosť D O A S a.s. má aj v tejto oblasti bohaté skúsenosti, ktoré môžete zúročiť aj pri vašich podnikateľských plánoch súvisiacich s výstavbou nehnuteľností.

Našim klientom ponúkame poradenstvo a inžiniering v každej fáze procesu realizácie projektov výstavby. A to v ekonomickej, právnej a aj stavebno-technickej.

Súčasťou našich služieb v oblasti poradenstva a inžinieringu je vypracovanie mnohých dokumentov v období plánovania výstavby vrátane prieskumu trhu, štúdie uskutočniteľnosti, celkového biznis plánu či investičného zámeru. Rovnako vám vieme poradiť a vybrať ideálnu formu financovania daného zámeru. Ďalej vám ponúkame vypracovanie celkového stavebného projektu a rozpočtu či možnosť dohľadu nad procesom získavania územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Po ich získaní náš tím preberie zodpovednosť za prípravu tendrov, zazmluvnenie partnerov a prevezme dohľad nad fakturáciou a dodržiavaním stanoveného rozpočtu.

Disponujeme skúseným tímom, ktorý má za sebou úspešnú realizáciu množstva projektov. Preto sme spoľahlivým partnerom aj pri strategickom rozhodovaní či pri technickom a ekonomickom audite výstavby nehnuteľností.