Služby developera

Ponúkame služby v oblastiach:

Ponúkame Vám bezproblémové hodinové, denné, nočné alebo mesačné parkovanie pre Vaše vozidlo, motorku, prípadne kolobežku v plne automatizovanom parkovacom dome. Kapacita je 141 vozidiel a pre verejnosť sme dom otvorili 11. 5. 2020.

Parkovací dom DOAS – cenník

Parkovací dom DOAS – prevádzkový poriadok

Spoločnosť D O A S, a.s. ponúka vo svojom areáli na Pribylinskej ulici č.10 priestor na prenájom skladov a odstavných plôch. V prípade záujmu pre vás dokážeme v objekte vybudovať sklad na mieru, ktorý bude odzrkadľovať všetky vaše potreby a požiadavky. Obrovskou výhodou pre sklady a odstavné plochy na Pribylinskej ulici č.10 je aj 24 hodinová dostupnosť a nepretržitá strážna služba, ktorá ochráni váš majetok pred odcudzením a poškodením.

Objekt je rovnako vhodný na prenájom kancelárskych priestorov, v ktorých vám dokážeme ponúknuť dostatočné veľký, kvalitný a moderný priestor na bezproblémový chod vášho podnikania. Oblasť sa vyznačuje pokojnou atmosférou, a preto môžete rátať s tichom umožňujúcim bezstarostne sa venovať vašej práci. Rovnako tak je možné využiť služby ubytovania priamo v areáli.

Dokončením projektov sa naša práca nekončí. Naopak, jej ďalšia etapa práve začína. D O A S a.s. sa ako jeden z mála developerov stará o nehnuteľnosti aj po ich kompletnej realizácií a zabezpečuje ich správu. A to s hlavným cieľom ponúknuť všetkým klientom špičkovú starostlivosť a maximálny komfort vedúci k ich spokojnosti.

Obyvateľom a nájomcom poskytujeme balíček služieb súvisiacich so správou nehnuteľnosti, ktorým na seba preberáme zodpovednosť za základný chod spravovaného objektu. Disponujeme tímom skúsených pracovníkov s dlhoročnými skúsenosťami v danej oblasti, a preto vám dokážeme garantovať tú najvyššiu kvalitu všetkých služieb 24-hodín denne, 7 dní v týždni.

Spoločnosť D O A S a.s. poskytuje kompletný súbor služieb súvisiacich so stavebnou a stavebno-obchodnou činnosťou zaručujúci bezproblémový chod stavby od štádia jej plánovania až po odovzdanie do užívania.

Zabezpečujeme poradenské a organizačné aktivity nevyhnutné na začiatok realizácie stavby, jej riadenie, finálne dokončovacie práce a kolaudáciu. Tie zahŕňajú vyhotovenie podkladov a neustály dohľad nad procesom získania územného rozhodnutia a stavebného povolenia vrátane posudzovania vplyvov na životné prostredie (štúdia EIA), poradenstvo týkajúce sa technických postupov počas výstavby, riešenie vzniknutých problémov či dohľad a riadenie nad kolaudáciou stavby a získaním kolaudačného rozhodnutia.

Hlavnou garanciou profesionality a tej najvyššej kvality poskytnutých služieb je skúsený tím ľudí, ktorí sa dlhoročne pohybujú v oblasti stavebnej činnosti a poradenstva a spoločne majú za sebou množstvo úspešných projektov. Snažíme sa maximálne orientovať na potreby klienta, byť flexibilní, a tak mu ponúknuť maximálnu starostlivosť spojenú s realizáciou stavby.

Naše bohaté skúsenosti s riadením prípravy, realizácie a správy veľkých projektov sa snažíme odovzdávať ďalej našim klientom, a preto im ponúkame odborné poradenstvo a inžiniering vo finančno-ekonomickej, právnej a stavebno-technickej oblasti.

Pred začiatkom výstavby dokážeme zabezpečiť uskutočnenie prieskum trhu, návrh kompletnej štúdie uskutočniteľnosti, vypracovanie biznis plánu, investičného zámeru a výber optimálneho spôsobu financovania

Poskytujeme komplexné stavebné poradenstvo a stavebnú inžiniersku činnosť pri procese plánovania výstavby, ktoré zahŕňajú tvorbu štúdie EIA, riadenie a dohľad nad získavaním územného rozhodnutia, stavebného povolenia či kolaudačného rozhodnutia

Vykonávame prípravu projektovej dokumentácie vrátane samotného návrhu stavby špičkovými architektmi, tvorbu rozpočtov, prípravu a správu tendrov, zazmluvnenie dodávateľov, fakturáciu a kontrolu nákladov počas realizácie stavby

Súčasťou našich služieb je aj audit výstavby v technickej a finančnej oblasti, pomoc pri strategickom rozhodovaní a riešenie problémov vzniknutých v akejkoľvek fáze projektu

Spoločnosť D O A S a.s. poskytuje na prenájom viaceré systémy debnenia, oceľové podporné konštrukcie či stavebné oplotenia pre rozličné typy stavieb – od rodinných domov, veľkých budov a objektov, až po cestné stavby.

V ponuke je niekoľko typov systémov debnenia, a to klasické stenové debnenie, stropné a stĺpové debnenia a doplnky nevyhnutné na ich zhotovenie. Ďalej aj odolné oceľové podporné konštrukcie, ktoré slúžia na efektívne vyhotovenie debnenia a zabezpečenie jeho stability. Tieto konštrukcie je možné ľubovoľne prispôsobovať charakteru stavby či veľkosti zaťaženia, ktoré musia uniesť.

Pri každej výstavbe je nutné myslieť na maximálnu bezpečnosť, ktorú zvyšuje aj jej oplotenie. Preto vám na prenájom ponúkame rozličné prevedenia oplotenia použiteľné nielen na oplotenie stavieb, ale aj na vytvorenie bezpečných podmienok na prácu na zemi a vo výškach.

Napíšte nám

Máte na nás otázku, alebo si chcete dohodnúť obhliadku?
Nechajte nám správu a my sa vám ozveme.

02 – 50 702 602