Služby developera

Ponúkame služby v oblastiach:

Ponúkame Vám bezproblémové hodinové, denné, nočné alebo mesačné parkovanie pre Vaše vozidlo, motorku, prípadne kolobežku v plne automatizovanom parkovacom dome. Kapacita je 141 vozidiel a pre verejnosť sme dom otvorili 11. 5. 2020.

Parkovací dom DOAS – cenník

Parkovací dom DOAS – prevádzkový poriadok

Spoločnosť D O A S, a.s. ponúka vo svojom areáli na Pribylinskej ulici č.10 priestor na prenájom skladov a odstavných plôch. V prípade záujmu pre vás dokážeme v objekte vybudovať sklad na mieru, ktorý bude odzrkadľovať všetky vaše potreby a požiadavky. Obrovskou výhodou pre sklady a odstavné plochy na Pribylinskej ulici č.10 je aj 24 hodinová dostupnosť a nepretržitá strážna služba, ktorá ochráni váš majetok pred odcudzením a poškodením.

Objekt je rovnako vhodný na prenájom kancelárskych priestorov, v ktorých vám dokážeme ponúknuť dostatočné veľký, kvalitný a moderný priestor na bezproblémový chod vášho podnikania. Oblasť sa vyznačuje pokojnou atmosférou, a preto môžete rátať s tichom umožňujúcim bezstarostne sa venovať vašej práci. Rovnako tak je možné využiť služby ubytovania priamo v areáli.

Dokončením projektov sa naša práca nekončí. Naopak, jej ďalšia etapa práve začína. D O A S a.s. sa ako jeden z mála developerov stará o nehnuteľnosti aj po ich kompletnej realizácií a zabezpečuje ich správu. A to s hlavným cieľom ponúknuť všetkým klientom špičkovú starostlivosť a maximálny komfort vedúci k ich spokojnosti.

Obyvateľom a nájomcom poskytujeme balíček služieb súvisiacich so správou nehnuteľnosti, ktorým na seba preberáme zodpovednosť za základný chod spravovaného objektu. Disponujeme tímom skúsených pracovníkov s dlhoročnými skúsenosťami v danej oblasti, a preto vám dokážeme garantovať tú najvyššiu kvalitu všetkých služieb 24-hodín denne, 7 dní v týždni.

Spoločnosť D O A S a.s. poskytuje kompletný súbor služieb súvisiacich so stavebnou a stavebno-obchodnou činnosťou zaručujúci bezproblémový chod stavby od štádia jej plánovania až po odovzdanie do užívania.

Zabezpečujeme poradenské a organizačné aktivity nevyhnutné na začiatok realizácie stavby, jej riadenie, finálne dokončovacie práce a kolaudáciu. Tie zahŕňajú vyhotovenie podkladov a neustály dohľad nad procesom získania územného rozhodnutia a stavebného povolenia vrátane posudzovania vplyvov na životné prostredie (štúdia EIA), poradenstvo týkajúce sa technických postupov počas výstavby, riešenie vzniknutých problémov či dohľad a riadenie nad kolaudáciou stavby a získaním kolaudačného rozhodnutia.

Hlavnou garanciou profesionality a tej najvyššej kvality poskytnutých služieb je skúsený tím ľudí, ktorí sa dlhoročne pohybujú v oblasti stavebnej činnosti a poradenstva a spoločne majú za sebou množstvo úspešných projektov. Snažíme sa maximálne orientovať na potreby klienta, byť flexibilní, a tak mu ponúknuť maximálnu starostlivosť spojenú s realizáciou stavby.

Naše bohaté skúsenosti s riadením prípravy, realizácie a správy veľkých projektov sa snažíme odovzdávať ďalej našim klientom, a preto im ponúkame odborné poradenstvo a inžiniering vo finančno-ekonomickej, právnej a stavebno-technickej oblasti.

Pred začiatkom výstavby dokážeme zabezpečiť uskutočnenie prieskum trhu, návrh kompletnej štúdie uskutočniteľnosti, vypracovanie biznis plánu, investičného zámeru a výber optimálneho spôsobu financovania

Poskytujeme komplexné stavebné poradenstvo a stavebnú inžiniersku činnosť pri procese plánovania výstavby, ktoré zahŕňajú tvorbu štúdie EIA, riadenie a dohľad nad získavaním územného rozhodnutia, stavebného povolenia či kolaudačného rozhodnutia

Vykonávame prípravu projektovej dokumentácie vrátane samotného návrhu stavby špičkovými architektmi, tvorbu rozpočtov, prípravu a správu tendrov, zazmluvnenie dodávateľov, fakturáciu a kontrolu nákladov počas realizácie stavby

Súčasťou našich služieb je aj audit výstavby v technickej a finančnej oblasti, pomoc pri strategickom rozhodovaní a riešenie problémov vzniknutých v akejkoľvek fáze projektu

Napíšte nám

Máte na nás otázku, alebo si chcete dohodnúť obhliadku?
Nechajte nám správu a my sa vám ozveme.

02 – 50 702 602