Blog

Prečo je parkovanie dôležité

Prečo je parkovanie dôležité

Väčšina našich miest sa dostáva do situácie, keď súčasne prístupné miesta na parkovanie už nestačia. Výnimkou nie je ani Bratislava.

Viac využívame na prepravu auto, motocykel, elektro bicykel do práce, obchodu, za zábavou a na dodávanie tovarov a služieb. Predpokladá sa, že tieto naše zvyklosti budú stále narastať a preto stoji pred mestom uspokojiť objektívne nutné potreby obyvateľstva. To nie je možné dosiahnuť len autami, preto musia byť aplikované všetky dostupné spôsoby dopravy osôb a tovaru.

Znamená to, že doprava je servis, ktorý má zabezpečiť všetky prepravné potreby osôb, nákladov i služieb medzi ich zdrojom a cieľom. A preto sa musí prikročiť k regulačným opatreniam. V prvom rade je to prerozdelenie využívania dopravných prostriedkov. Keď sa pri stále rastúcom nároku  vyčerpajú aj priestorové možnosti, nasleduje účelná regulácia na priestor. Nedostatok miest na parkovanie v uliciach je toho v hlavnom meste príkladom.

Komunikácie boli budované prioritne na dynamickú dopravu na pohyb osôb a tovarov. Odstavné pruhy na uliciach nespĺňajú potreby pre zastavenie, státie, alebo dokonca na odstavenie vozidiel. K autám a chodcom sa nám pridávajú čoraz viacej cyklisti. Mesto sa snaží, aby sa zvyšovalo využívanie hromadnej dopravy. Autá však treba nechať bezpečne niekde zaparkované.

Pomôže zmysluplná parkovacia politika?

Bratislava správne začína koordinovať využívanie všetkých disponibilných parkovacích miest na ulici aj mimo, kde jasne vymedzí za koľko a kedy sa môže parkovať.
Trendom je ekologická doprava v mestách, viacej zelene, zachytávanie prachových častíc, elektro mobilita. Rozhodovanie je v prvom kole na magistráte a potom na mestských častiach a podružných mestských orgánoch. Vhodnou reguláciou je možné už v súčasnosti zlepšiť podmienky parkovania, lebo tlak na odstavovanie vozidiel stále rastie. Mesto už musí parkovaciu politiku monitorovať a aktualizovať podľa potrieb. Toto sa od revolúcie nedialo, i keď počet vozidiel v Bratislave niekoľkonásobne stúpol. Ľudia spohodlneli a autom sa vyberú takmer všade.

Je povinnosťou mesta ľudí prinútiť viac využívať verejnú hromadnú dopravu, naučiť ich používať vlastné nohy, spomaliť životný štýl, pri presunoch si viacej všímať okolie a využívať prípadne aj bicykel. Zvýši sa tým bezpečnosť cestnej premávky, keď ubudnú autá v uliciach a necháme ich zaparkované v garážovom dome ako je napríklad na Košickej 54 novopostavený parkovací dom DOAS. Tu nájdu majitelia vozidiel moderný, bezpečný a pred nepriaznivým počasím zastrešený úkryt s kapacitou až 141 vozidiel. Vďaka flexibilným možnostiam platieb tu môžu suchou nohou denne nastúpiť a odísť na výlet, krúžky, do práce a po návrate bez problémov zaparkovať na počkanie,  bez hľadania voľného miesta v okolí.