• Domov
  • Blog
  • Ako bude vyzerať parkovanie v blízkej budúcnosti?

Ako bude vyzerať parkovanie v blízkej budúcnosti?

Technológie a trendy / 9. 10. 2019 / 3 MIN
Ako bude vyzerať parkovanie v blízkej budúcnosti?

Tlak na parkovacie kapacity rastie. Áut je stále viac, no miest na parkovanie ubúda, resp. postupne sa zavádza v mnohých mestách nová parkovacia politika. Výnimkou nie je ani hlavné mesto Slovenska -Bratislava.

Auto je dnes samozrejmosťou v každodennom živote. Využívame ho na osobnú prepravu, obchod, s čím súvisí aj preprava tovarov. Po novom môžeme vidieť v uliciach aj elektronické bicykle či kolobežky. Aj napriek tomu nezaznamenávame v mestách väčší pokles automobilovej dopravy.

Kompetentné orgány, ako je magistrát či autodopravcovia musia na redukciu automobilov v mestách vypracovať nový logistický koncept. Dopravu považujeme za prostredníka, resp. spôsob, ako sa tovar alebo osoby dostanú z bodu A do bodu B. Preto sa musí prikročiť k regulačným opatreniam. V prvom rade je to prerozdelenie využívania dopravných prostriedkov. Keď sa pri stále rastúcom nároku  vyčerpajú aj priestorové možnosti, nasleduje účelná regulácia na priestor. Nedostatok miest na parkovanie v uliciach je toho v hlavnom meste príkladom.

Cestné komunikácie treba inovovať v každom smere, pretože nároky na dopravu neustále rastú, obzvlášť v mestách. K automobilom sa pridáva čoraz viac cyklistov, či iných účastníkov dopravnej premávky, ktorí využívajú na osobnú prepravu rôzne typy nemotorových vozidiel. Odstavné pruhy na uliciach nespĺňajú potreby pre zastavenie, státie, alebo dokonca na odstavenie vozidiel. Mesto sa snaží, aby sa zvyšovalo využívanie hromadnej dopravy. Autá však treba nechať bezpečne niekde zaparkované.

Mestská doprava= efektívnejšia doprava

Bratislava podstúpila správne kroky k tomu, aby sa čo najefektívnejšie využívali voľné parkovacie miesta. Jasne sa stanoví v akom časovom úseku, za akú sumu a na akom mieste sa môže parkovať.

Trendom je ekologická doprava v mestách, viacej zelene, zachytávanie prachových častíc, elektro mobilita. Rozhodovanie je v prvom kole na magistráte a potom na mestských častiach a podružných mestských orgánoch. Podniknúť kroky v tejto oblasti je priam nevyhnutnosť, pretože mesto je presýtené automobilmi. Ľudia sú stále pohodlnejší a auto väčšine príde ako najideálnejší dopravný prostriedok.

Je povinnosťou mesta ľudí prinútiť viac využívať verejnú hromadnú dopravu, naučiť ich používať vlastné nohy, spomaliť životný štýl, pri presunoch si viacej všímať okolie a využívať prípadne aj bicykel. Zvýši sa tým bezpečnosť cestnej premávky, keď ubudnú autá v uliciach a necháme ich zaparkované v garážovom dome ako je napríklad na Košickej 54 novopostavený parkovací dom DOAS. Tu nájdu majitelia vozidiel moderný, bezpečný a pred nepriaznivým počasím zastrešený úkryt s kapacitou až 141 vozidiel. Vďaka flexibilným možnostiam platieb tu môžu suchou nohou denne nastúpiť a odísť na výlet, krúžky, do práce a po návrate bez problémov zaparkovať na počkanie,  bez hľadania voľného miesta v okolí. Viac informácii novom parkovacom dome nájdete: https://www.doas.sk/sluzby/parkovaci-dom-doas/