Organizačná štruktúra

Spoločnosť je riadená výkonným riaditeľom a riaditeľom majetkových a developerských projektov.

Odbor developerskej činnosti.

Hlavnou úlohou tejto zložky je zabezpečenie inžinieringu, prípravy a následne realizácie a predaja
vlastných investičných produktov ako byty, administratívne a obchodné priestory. Tím ľudí pracujúcich pre túto zložku tvoria odborne spôsobilí zamestnanci v oblasti pozemného staviteľstva. Dbajú na technologickú vyspelosť každého projektu, aktuálne trendy a novinky sú testované hneď počas výstavby. Výsledkom sú stavby, ktoré spĺňajú energetické, technologické a prevádzkové parametre modernej doby.

Daniel Knotek výkonný a finančný riaditeľ
František Potisk riaditeľ developerských projektov
Jaroslav Škrovánek vedúci odboru developerských činností
Iveta Dlugošová vedúca odboru ekonomických činností
Stanislav Andris vedúci projektov
Jaroslav Králik technický dozor
Jaroslav Krč správa budov