Organizačná štruktúra

Spoločnosť je riadená výkonným riaditeľom a riaditeľom majetkových a developerských projektov.

Odbor developerskej činnosti.

Hlavnou úlohou tejto zložky je zabezpečenie inžinieringu, prípravy a následne realizácie a predaja
vlastných investičných produktov ako byty, administratívne a obchodné priestory. Tím ľudí pracujúcich pre túto zložku tvoria odborne spôsobilí zamestnanci v oblasti pozemného staviteľstva. Dbajú na technologickú vyspelosť každého projektu, aktuálne trendy a novinky sú testované hneď počas výstavby. Výsledkom sú stavby, ktoré spĺňajú energetické, technologické a prevádzkové parametre modernej doby.

Tomáš Šesták výkonný riaditeľ
Jaroslav Škrovánek vedúci odboru developerských činností
Iveta Dlugošová vedúca odboru ekonomických činností
Stanislav Andris vedúci projektov
Jaroslav Králik stavbyvedúci
Ivan Fedorko vedúci prípravy projektov a inžinieringu
Jaroslav Krč správa budov
Rastislav Knotek vedúci odboru prevádzok Požičovňa Senec a priemyselný areál Bratislava