Organizačná štruktúra

Spoločnosť je riadená výkonným riaditeľom a riaditeľom majetkových a developerských projektov.

Odbor developerskej činnosti.

Hlavnou úlohou tejto zložky je zabezpečenie inžinieringu, prípravy a následne realizácie a predaja
vlastných investičných produktov ako byty, administratívne a obchodné priestory. Tím ľudí pracujúcich pre túto zložku tvoria odborne spôsobilí zamestnanci v oblasti pozemného staviteľstva. Dbajú na technologickú vyspelosť každého projektu, aktuálne trendy a novinky sú testované hneď počas výstavby. Výsledkom sú stavby, ktoré spĺňajú energetické, technologické a prevádzkové parametre modernej doby.

Daniel Knotek výkonný a finančný riaditeľ
Jaroslav Škrovánek vedúci odboru developerských činností
Iveta Dlugošová vedúca odboru ekonomických činností
Stanislav Andris vedúci projektov a správy budov