Prečo pracovať v D O A S?

D O A S a.s. je stabilnou a neustále sa rozvíjajúcou developerskou spoločnosťou, ktorá sa zameriava na realizáciu projektov lokalizovaných najmä v okolí jej sídla. Aj to je jedným z hlavných dôvodov budovania silného tímu interných zamestnancov, ktorí sú vnímaní ako kľúčový bod úspechu celej firmy. Skutočných odborníkov si naozaj ceníme, a preto sa ich snažíme získavať a udržiavať nielen výbornými zamestnaneckými podmienkami, ale aj neustálymi výzvami, ktoré ponúkajú príležitosť na zdokonalenie, rozvíjanie svojho talentu a budovanie úspešnej kariéry, čo je pre nás kľúčové. Potvrdzujú to aj slová člena predstavenstva spoločnosti D O A S a.s. Františka Potiska: „Mojim osobným poslaním je rozvíjať dobré meno organizácie a podporovať kolegov, ktorí by mali na 100% rozvinúť ich vlastný potenciál.“

Neustále hľadáme kreatívnych ľudí s nadšením pre prácu v spoločnosti, ktorej sú súčasťou. Dennodenne riešime výzvy z oblasti developmentu zahŕňajúce hľadanie potenciálnych investícií, konceptualizáciu, dizajn, výstavbu a riadenie veľkých projektov v segmentoch obchodu, logistiky, administratívy či bývania, pričom sa ako jeden z mála developerov zameriavame aj na starostlivosť o naše projekty po ich realizácií. Aj preto sú u nás vítaní odborníci s vedomosťami a skúsenosťami z rozličných oblastí našich aktivít. V súčasnosti pôsobíme v lokalitách Bratislava a Senec, kde patríme aj vďaka obrovským príležitostiam pre našich zamestnancov medzi najpopulárnejších zamestnávateľov.