• Domov
  • Blog
  • D O A S prináša do Bratislavy prvé smart byty

D O A S prináša do Bratislavy prvé smart byty

Technológie a trendy / 1. 8. 2016 / 2 MIN
D O A S prináša do Bratislavy prvé smart byty

Spoločnosť D O A S a.s. neustále sleduje nové trendy v stavebníctve, a preto sa do svojho projektu Zlaté Krídlo rozhodla implementovať prvky smart bývania. Práve to je v súčasnej dobe vyhľadávané v celom vyspelom svete, keďže dokáže maximálne naplniť očakávania moderných ľudí.

Prečo sme sa rozhodli pre smart bývanie?

Myšlienka vybudovania smart bytov v Bratislave vznikla ako reakcia na nadobudnuté poznatky pri správe našich úspešne realizovaných projektov. Pre nás, no najmä pre nájomcov či majiteľov daných nehnuteľností je dnes dôležitá efektívnosť v oblasti prevádzky a z nej plynúca ekonomickosť či možnosť pokročilého riadenia bývania s množstvom automatizovaných prvkov. Preto sú všetky byty v komplexe Zlaté Krídlo navrhnuté tak, aby tieto nároky spĺňali.

V čom budú smart byty v Zlatom Krídle?

Implementácia myšlienok smart bývania do nových bytov spočíva v použití moderných materiálov a technológií, ktoré znižujú tepelné straty, a tým výrazne aj prevádzkové náklady. V každom byte tiež bude vybudovaná univerzálna hybridná kabeláž, ktorá po napojení inteligentnej technológie umožní riadiť všetky funkcie bývania z jedného miesta. A to nielen vykurovanie, klimatizáciu či ohrev teplej vody, ale napríklad aj osvetlenie, tienenie či zabezpečovacie prvky. Samozrejmosťou bude tiež pripravenosť bytov na inštaláciu všetkých týchto technológií.

Dôležitou súčasťou filozofie smart bývania je aj ponúknutie univerzálnej, vzdušnej a kompaktnej dispozície bytov, ktorá sama o sebe ponúka príležitosť na efektívne využívanie prevádzkových nákladov. Navyše, dajú sa flexibilne vybaviť, preto sú vhodné naozaj pre kohokoľvek. Mladých samostatných ľudí, rodiny s deťmi či seniorov.

Prvky smart sú dôležité aj pre nás, ako budúceho prevádzkovateľa celého objektu. Vďaka vybudovaným technológiám totiž budeme schopní riadiť komplex z jednej centrály, a to aj na diaľku. V prípade vyskytnutých problémov tak dokážeme situáciu riešiť promptne kedykoľvek a aj bez výjazdu na miesto.

Prvé bratislavské smart byty, v mestskej časti Rača, ktoré sú pripravené naplniť aj nároky budúcich generácií, budú pre svojich obyvateľov dostupné už v druhej polovici roku 2017.